Ανακαλύπτωντας τον κόσμο μέσα από την αυτοπαρατήρηση