Σεβασμός στην προσωπική ελευθερία του κάθε παιδιού