Παροχές

Η κάθε μία από τις τάξεις φιλοξενεί παιδιά ίδιας ηλικίας και επομένως ανάλογων αναγκών και ρυθμών ανάπτυξης

Διακοσμητικό εικονίδιο - παιδικό φαγητό

Διατροφή

Διακοσμητικό εικονίδιο - ιατρική αναφορά

Παιδιατρική παρακολούθηση

Διακοσμητικό εικονίδιο - σχολικό

Σχολικά λεωφορεία

Διακοσμητικό εικονίδιο - εκπαιδευτικά παιχνίδια

Δραστηριότητες

Διακοσμητικό εικονίδιο - μουσείο τέχνης

Εκδρομές-επισκέψεις

Διακοσμητικό εικονίδιο - δέντρα

Εθελοντικές δράσεις

Διακοσμητικό εικονίδιο - γιορτή

Σχολικές γιορτές

Διακοσμητικό εικονίδιο - συνάντηση

Συναντήσεις γονέων

Διακοσμητικό εικονίδιο - σεμινάριο

Σεμινάρια γονέων

Διακοσμητικό εικονίδιο - έγγραφο

Ασφάλεια Αστικής Eυθύνης

Μοιραστείτε το: