Οι ενότητες του υλικού

Διακοσμητικό αφαιρετικό σχέδιο
Διακοσμητικό αφαιρετικό σχέδιο

Το μοντεσσοριανό υλικό χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες:

  • Καθημερινός Βίος
  • Αισθητηριακό Υλικό
  • Γλώσσα
  • Λογικό-μαθηματικό Υλικό
  • Μουσική
  • Τέχνη και Πολιτισμός
Μοιραστείτε το: