Μοντεσσοριανή ή κλασική εκπαίδευση

Διακοσμητικό αφαιρετικό σχέδιο
Διακοσμητικό αφαιρετικό σχέδιο

Μερικές Συγκρίσεις της Μοντεσσοριανής Εκπαίδευσης με την Κλασική Εκπαίδευση

Τα παιδιά που είναι εκπαιδευμένα στο σύστημα Μοντεσσόρι προσαρμόζονται ασυνήθιστα εύκολα. Έχουν μάθει να δουλεύουν τόσο ανεξάρτητα όσο και σε ομάδες. Σέβονται το περιβάλλον τους και τους άλλους. Επειδή ενθαρρύνονται να παίρνουν αποφάσεις από μικρή ηλικία, αυτά τα παιδιά επιλύουν προβλήματα με ευκολία, παίρνουν σωστές αποφάσεις και κανονίζουν σωστά το χρόνο τους. Ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν ιδέες και να συζητούν για τη δουλειά τους ελεύθερα με άλλους, έτσι οι καλές ικανότητες επικοινωνίας που έχουν τα διευκολύνουν σε κάθε καινούργιο περιβάλλον.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το καλύτερο προγνωστικό για την μελλοντική επιτυχία των παιδιών είναι το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και σιγουριάς. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μοντεσσόρι, βασισμένα σε δραστηριότητες ατομικές και μη ανταγωνιστικές, τα βοηθούν να αναπτύξουν ισχυρή αυτοπεποίθηση και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και την αλλαγή με αισιοδοξία.

Μοντεσσοριανή ΕκπαίδευσηΚλασική Εκπαίδευση
Δίνει έμφαση σε γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη.Δίνει έμφαση σε τυποποιημένες γνώσεις και κοινωνική ανάπτυξη.
Ο παιδαγωγός δεν έχει κυρίαρχο ρόλο στις δραστηριότητες της τάξης: το παιδί συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης.Ο παιδαγωγός έχει το κύριο ρόλο στις δραστηριότητες της τάξης: το παιδί συμμετέχει παθητικά στη διαδικασία της μάθησης.
Το περιβάλλον και η μέθοδος ενθαρρύνουν την αυτοπειθαρχία.Ο παιδαγωγός επιβάλλει την πειθαρχία.
Οι ομάδες αποτελούνται από παιδιά διαφόρων ηλικιών.Οι ομάδες διαμορφώνονται από άτομα ίδιας ηλικίας.
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διδάξουν, να συνεργαστούν και να βοηθούν το ένα το άλλο.Το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας γίνεται από τον παιδαγωγό και η συνεργασία αποθαρρύνεται.
Τα παιδιά διαλέγουν τη δουλειά που κάνουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους.Το πρόγραμμα διαμορφώνεται χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Το παιδί έχει το δικό του ρυθμό μάθησης, σύμφωνα με τον οποίο αφομοιώνει τις γνώσεις.Ο ρυθμός διδασκαλίας καθορίζεται συνήθως από το δάσκαλο ή το μέσο όρο των μαθητών.
Το παιδί βρίσκει τα λάθη του από πληροφορίες που του δίνει το ίδιο το εκπαιδευτικό υλικό.Αν και εφόσον γίνουν διορθώσεις, τις κάνει συνήθως ο παιδαγωγός.
Η μάθηση επιβεβαιώνεται εσωτερικά μέσα από την επανάληψη κάθε δραστηριότητας και την εσωτερική αίσθηση επιτυχίας.Η μάθηση επιβεβαιώνεται από εξωτερικούς παράγοντες μέσα από επιβράβευση ή αποθάρρυνση.

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα: https://montessorianikinotita.wordpress.com

Μοιραστείτε το: