Βασικές παιδαγωγικές αρχές

Οι Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Λειτουργείας του Σχολείου μας:

  • Το σχολείο μας εργάζεται ακολουθώντας τη Μοντεσσοριανή παιδαγωγική μέθοδο.
  • Η εργασία γίνεται ατομικά, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού, με τη βοήθεια επιστημονικά σχεδιασμένου παιδαγωγικού υλικού που βοηθά στην κατανόηση εκ μέρους του παιδιού και της πιο αφηρημένης έννοιας.
  • Το υλικό αυτό είναι εμπλουτισμένο και συμπεριλαμβάνει πέρα από το Μοντεσσοριανό υλικό και το υλικό Invicta, κατάλληλα σχεδιασμένου για την παρατήρηση φυσικών φαινομένων και την ανάπτυξη της συστηματικής παρατήρησης και του επιστημονικού τρόπου σκέψης του παιδιού.
  • Ο τρόπος εργασίας είναι τέτοιος που τα παιδιά δεν κάνουν την ίδια εργασία, ούτε βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης.
  • Η επέμβαση του διδακτικού προσωπικού γίνεται με στόχο να συνειδητοποιήσει το παιδί τη χρήση του υλικού. Μόλις γίνει αυτή η συνειδητοποίηση, το προσωπικό αποσύρεται και παρατηρεί διακριτικά και προσεχτικά τις εργασίες των παιδιών.
  • Με άλλα λόγια, ο δάσκαλος είναι ενεργητικός, όταν συσχετίζει το παιδί με το περιβάλλον και γίνεται παθητικός, όταν αυτή η συσχέτιση έχει γίνει.
  • Δείχνει στα παιδιά την χρήση των αντικειμένων και όλες τις εργασίες της καθημερινής ζωής. Και όλα αυτά με γλυκύτητα και ακρίβεια, για να μπορεί το κάθε παιδί να χρησιμοποιήσει ότι του προσφέρεται από το περιβάλλον.
  • Ο δάσκαλος ποτέ δεν αρνείται να δείξει σε κάποιο παιδί ένα υλικό που δεν το κατάλαβε.
  • Ο δάσκαλος δεν διορθώνει όποιον κάνει λάθη την ώρα που εργάζεται.
  • Ο δάσκαλος κάνει αισθητή την παρουσία του σε εκείνον που τον ζητά, και κρύβεται από εκείνον που τραβά μοναχός το δρόμο του.
Μοιραστείτε το: