Προνήπια – Νήπια

Βαθμίδες
4 - 6
ετών
Διακοσμητικό αφαιρετικό σχέδιο
Διακοσμητικό αφαιρετικό σχέδιο

Το Νηπιαγωγείο διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία του παιδιού για το Δημοτικό Σχολείο.

Το σχολείο μας προετοιμάζει τα παιδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Μοντεσσοριανή μέθοδος που εφαρμόζουμε αναπτύσσει τον γραπτό και τον προφορικό λόγο καθώς και τις αριθμητικές ικανότητες του παιδιού. Παράλληλα το παιδί έρχεται σε επαφή και με άλλες θεματικές ενότητες όπως η τέχνη.

Ευαισθητοποιημένοι στις μελλοντικές ανάγκες του παιδιού, εντάσσουμε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με τη μορφή παιχνιδιού τη διδασκαλία Αγγλικών, με την προσεκτική καθοδήγηση ειδικευμένων καθηγητών.

Το καθημερινό πρόγραμμα που ακολουθεί το Νηπιαγωγείο μας εκτός από την Μοντεσσόριανη εκπαίδευση, βασίζεται και στις αρχές της διαθεματικής Προσέγγισης (project).

Οι Νηπιαγωγοί της τάξης είναι αναγνωρισμένοι καθηγητές της Μοντεσσοριανής εκπαίδευσης όπου με την βοηθητική τους ομάδα συνεργάζονται για την καλύτερη εκπαίδευση,φροντίδα και προστασία στα παιδιά μας.  

Διακοσμητική εικόνα

Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά:

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!