Βρεφικός Σταθμός

Βαθμίδες
2 - 2,5
ετών
Διακοσμητικό αφαιρετικό σχέδιο
Διακοσμητικό αφαιρετικό σχέδιο

Η πρώτη και πιο τρυφερή τάξη του σχολείου μας είναι το βρεφικό τμήμα για ηλικίες από 6 μηνών έως 2 ετών.

Ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι η ομαλή ένταξη του παιδιού στο πρώτο του σχολείο το Μοντεσσορινό Παιδικό Κολέγιο. Η τάξη μας είναι αμιγώς Μοντεσσοριανή,ώστε να δώσει τα πρώτα ερεθίσματα σε ένα βρέφος. Στο τμήμα υπάρχει και μια δεύτερη αίθουσα ανάπαυσης των βρεφών.

Το καθημερινό πρόγραμμα που ακολουθεί η βρεφική τάξη του σχολείου μας, παρέχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων κατάλληλες για την ηλικία τους, εντεταγμένες σ’έναν κεντρικό ετήσιο σχεδιασμό. 

Ακόμα, οι παιδαγωγοί του βρεφικού τμήματος φροντίζουν να βρίσκονται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τους γονείς, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται αναλυτικά καθημερινά.

Διακοσμητική εικόνα

Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά:

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!