Βαθμίδες

Η κάθε μία από τις τάξεις φιλοξενεί παιδιά ίδιας ηλικίας και επομένως ανάλογων αναγκών και ρυθμών ανάπτυξης:

Βρεφικός Σταθμός
Παιδικός Σταθμός
Προνήπια – Νήπια
Summer Camp
2 - 2,5
ετών

Η πρώτη και πιο τρυφερή τάξη του σχολείου μας είναι το βρεφικό τμήμα για ηλικίες από 6 μηνών έως 2 ετών.

Ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι η ομαλή ένταξη του παιδιού στο πρώτο του σχολείο το Μοντεσσορινό Παιδικό Κολέγιο. Η τάξη μας είναι αμιγώς Μοντεσσοριανή,ώστε να δώσει τα πρώτα ερεθίσματα σε ένα βρέφος. Στο τμήμα υπάρχει και μια δεύτερη αίθουσα ανάπαυσης των βρεφών.

Μάθετε Περισσότερα
2,5 - 4
ετών

Η προσχολική ηλικία σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα αποτελεί κρίσιμη και ουσιαστική περίοδο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού. 

Ο παιδικός σταθμός έχει σαν πυλώνα την Μοντεσσόριανη εκπαίδευση, όπου μέσα από τον σεβασμό και την προσωπική ελευθερία του κάθε παιδιού, μαθαίνει να είναι ανεξάρτητο

Μάθετε Περισσότερα
4 - 6
ετών

Το Νηπιαγωγείο διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία του παιδιού για το Δημοτικό Σχολείο.

Το σχολείο μας προετοιμάζει τα παιδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Μοντεσσοριανή μέθοδος που εφαρμόζουμε αναπτύσσει τον γραπτό και τον προφορικό λόγο καθώς και τις αριθμητικές ικανότητες του παιδιού. Παράλληλα το παιδί έρχεται σε επαφή και με άλλες θεματικές ενότητες όπως η τέχνη.

Μάθετε Περισσότερα
3 - 12
ετών
Μοιραστείτε το: